S-Digoxin - ny metod och nya svarsrutiner

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160608-2

Förändring fr.o.m. 14 juni 2016

S-Digoxin kommer att mäts med en ny analysmetod. Analysen kommer även fortsättningsvis att rapporteras med ett terapeutiskt intervall som inte påverkas av metodbytet (0,0 - 1,3 nmol/L). Däremot kommer de nivåer som anses toxiska inte längre att anges i svaret, för denna information hänvisas till FASS.

  

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94