Hantering av SR-rör Excyte

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160609

Etikettering

Vid analys hos Klinisk kemi Halland placeras SR-rören i ett instrument som automatiskt avläser resultatet. För att detta ska fungera måste VAS-etiketten placeras upp mot proppen så att inte rörets vita fyllnadsmarkeringar döljs. Alla felplacerade VAS-etiketter måste laboratoriets personal ta bort och placera om.

Rörfyllnad

Röret måste fyllas så att blodytan hamnar någonstans mellan de vita fyllnadsmarkeringarna när röret står rakt upp. Underfyllda rör är en vanlig orsak till uteblivet provsvar.

Blandning

Laboratoriet får in många SR-rör med koagel i med uteblivet provsvar och ny provtagning som följd. Som alla blodprovtagningsrör måste även SR-röret blandas direkt efter provtagning. Utför 4-5 kompletta vändningar. Eftersom röret är långt och smalt kan blodet bli ”hängande” i röret utan att blandas när det vänds. Blanda genom att hålla röret i ca 45° och kontrollera att blodet runnit ner innan det vänds igen. Om vagga används ska den vara inställd på låg hastighet, så att blodet hinner rinna ner.

  

Se videoklipp Hantering av SR-rör Excyte

  

Vid frågor kontakta:
BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 05