Nya upphandlingar för patientnära analyser

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160622

Region Halland har delvis själv och delvis tillsammans med Region Skåne upphandlat produkter för patentnära analys. Nedan listas ett utdrag av de upphandlade produkterna.

Notera att det blir byte av de flesta graviditetstester samt ny kontroll för urinstickor och graviditetstester. För lista över fler upphandlade produkter, se bifogad fil eller i Avtalskatalogen, sök avtal ”Lab- Patientnära analystester”.

Sortimentslista Patientnära test (Excel-dokument, 23 kB)

Kontroll för urinsticka - byte av kontroll som även kan användas till graviditetstester.

Produkt Info

Mediq art. nr.

MAS UA DipTube Bruksanvisning (PDF-dokument, 106 kB) 55058

 De negativa och positiva kontrollerna är färdigberedda. Öppnad kontroll är hållbar 20 doppningar eller 8 veckor (det som inträffar först) vid förvaring i kylskåp. Rumstempereras och blandas väl före användning.

 De nya kontrollerna kan också användas till graviditetstester med en cut off på 25 IU/L. Vi rekommenderar att enstycksförpackade tester kontrolleras vid ny leverans och vid nytt lot-nummer. Flerstycksförpackade tester kontrolleras en gång per vecka.

 Nya kontrollprotokoll för urinstickor Multistix 5, Multistix 7 och aktuella graviditetstester, finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats.

Urinstickor, graviditetstest och tillbehör för Clinitek Status

Produkt

Mediq art. nr.

Multistix 5 55098
Multistix 7 55099
Clinitest hCG 50181
Printerpapper 55066

U-hCG, graviditetstester

Produkt

Cut off

(IU/L)
Förpackning Info

Mediq art. nr.

Clinitest hCG 25 25 separat förpackade testkasetter till instrument Clinitek Status   50181
NADAL hCG (ny) 25 50 separat förpackade teststickor

Snabbguide

Produktblad

55093
NADAL hCG (ny) 25 100 teststickor i tub

 Snabbguide (PDF-dokument, 371 kB)

Produktblad (PDF-dokument, 195 kB)

55069
ulti med (ny) 40 25 separat förpackade teststickor

 Snabbguide (PDF-dokument, 241 kB)

Produktblad (PDF-dokument, 248 kB)

55083
ulti med (ny) 40 25 teststickor i tub

 Snabbguide (PDF-dokument, 241 kB)

Produktblad (PDF-dokument, 248 kB)

55097
ulti med (ny) 500 40 separat förpackade teststickor

 Snabbguide (PDF-dokument, 241 kB)

Produktblad (PDF-dokument, 540 kB)

55092

Faeses Hb (actim FecalBlood)

Produkt Mediq art.nr.
Kit (flaskor och stickor) 55073
Stickor 55062
Flaskor 55063
Uppsamlingspapper för provtagning 55091

Reagens och tillbehör till Afinion AS100

Produkt

Mediq art. nr.

CRP reagens/kassett 55075
CRP kontroll intern 55076
HbA1c reagens/kassett 55080
HbA1c kontroll intern 55081

Reagens och tillbehör till DCA Vantage

Produkt

Mediq art. nr.

HbA1c reagens/kassett 55074
HbA1c kontroll intern 55077
Luftfilter 55079
Rengöringsset 55078

Reagens och tillbehör till HemoCue

Produkt Förpackning Info

Mediq art. nr.

     Mer Info (PDF-dokument, 180 kB)  
WBC DIFF Kuvett (ny)     55115
WBC Kuvett (ny)     55116
Rengöringsspatel WBC/WBC DIFF (ny)     55117
Rengöringsspatel övriga instrument     52883
Glukos reagens/kuvett till 201+ (kylvara) Flerstyckförpackade i burk   55070
Glukos reagens/kuvett till 201+ (kylvara) Enstycksförpackade   52885
Glukos reagens/kuvett till 201RT Enstycksförpackade   52893
Glukos kontroll intern nivå låg     55123
Glukos kontroll intern nivå normal     55125
Hb reagens/kuvett för Plasma/Low Hb     52886
Hb reagens/kuvett till HemoCue 201 Flerstyckförpackade i burk   52887
Hb reagens/kuvett till HemoCue 201 Enstycksförpackade   52889
Hb kontroll intern nivå låg     55124
Hb kontroll intern nivå normal     55122

 

 

Vid frågor kontakta:

BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se  

Tfn 035-13 18 05