Ferritin, Järn, Järnmättnad och Transferrin - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160706

Förändring under vecka 28 2016

Successivt under vecka 28 kommer referensintervallen för P-Ferritin, P-Järn, P-Järnmättnad och P-Transferrin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

P-Ferritin

0-11 mån: 12 - 330 µg/L
1-3 år: 6 - 70 µg/L
4-6 år: 4 - 70 µg/L
Flickor:   
7-12 år: 7 - 80 µg/L
13-17 år: 13 - 70 µg/L
Pojkar:   
7-12 år: 14 - 120 µg/L
13-17 år: 14 - 150 µg/L
Kvinnor:   
<50 år: 13 - 150  µg/L
≥50 år: 13 - 300  µg/L
 Män:  30 - 400  µg/L

 

P-Järn

0-13 år: 5 - 25  µmol/L
14-17 år:  7 - 30  µmol/L
Vuxna: 9 - 34  µmol/L

P-Järnmättnad

0-5 mån: Referensintervall saknas
6 mån-11 år:  0,06 - 0,41
12-17 år:  0,06 - 0,48
Kvinnor:  
18-50 år: 0,10 - 0,50
>50 år:  0,15 - 0,50
Män:  0,15 - 0,60

 

P-Transferrin
0-5 mån: Referensintervall saknas 
6 mån-11 år: 2,1 - 3,5  g/L
Flickor:    
12-17 år: 2,4 - 4,3 g/L
Pojkar:    
12-17 år:  2,4 - 3,8 g/L
Vuxna:  2,0 - 3,6  g/L

 

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94