Faeces Hb - förändrat provrör

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160718

Orion Diagnostica förändrar provröret för F-Hb (Actim). Provröret blir inte lika lätt att överfylla och bufferten kan inte spillas ut.

Teststickorna (Mediq 55062) ändras inte utan de kan användas både till det gamla och nya röret. Vid analys ska teststickan tryckas in i botten av det nya provröret.

Produkterna kit och provrör (Mediq 55073 respektive 55063) behåller sina artikelnummer.

För mer information, se bifogade dokument.

F-Hb nytt provtagningsrör (PDF-dokument, 605 kB) 

F- Hb provtagningsanvisning (PDF-dokument, 675 kB)

F-Hb avläsning (PDF-dokument, 756 kB) 

För att underlätta provtagningen för patienten finns ett uppsamlingspapper att beställa på Mediq, art.nr. 55091.

Vid frågor kontakta:

BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 05