ALAT, ASAT och ALP - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 160927

Förändring fr.o.m. 4 oktober 2016

Succesivt under vecka 40 med början den 4 oktober kommer referensintervallen för ALAT, ALP och ASAT justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

P-ALAT

<6 mån: 0 - 1,20   µkat/L
6 mån-1 år: 0 - 0,90   µkat/L
2-11 år: 0 - 0,80   µkat/L
Flickor: 
12-17 år: 0 - 0,70  µkat/L
Pojkar:
12-17 år: 0 - 0,85  µkat/L
Kvinnor:   0 - 0,75   µkat/L
Män: 0 - 1,10   µkat/L

 P-ASAT

<6 mån: 0 - 1,20  µkat/L
6 mån-1 år: 0 - 0,90  µkat/L
2-11 år: 0 - 0,80 µkat/L
12-17 år: 0 - 0,60 µkat/L
Kvinnor: 0 - 0,60 µkat/L
Män: 0 - 0,75 µkat/L

P-ALP

<6 mån: 2,5 - 10,0 µkat/L
6 mån-1 år: 1,7 - 7,6 µkat/L
2-8 år: 1,8 - 4,6 µkat/L
9-14 år: 1,3 - 8,0  µkat/L
Flickor: 
15-17 år: 0,6 - 3,7  µkat/L
Pojkar:
15-17 år: 1,1 - 5,3 µkat/L
Vuxna: 0,6 - 1,8 µkat/L

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94