S-NSE - ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161024

Förändring fr.o.m. 31 oktober 2016

Koncentrationsbestämning av S-NSE kommer nu erbjudas i Halland. NSE (neuronspecifikt enolas) är det isoenzym av enolas som förekommer i nervceller och neuroendokrina celler. En förhöjd nivå ses vid tumörsjukdomar som har sitt ursprung i dessa celler, till exempel småcellig lungcancer, feokromocytom och neuroblastom. NSE-koncentrationen kan även användas vid bedömning av neurologisk prognos efter ett hjärtstillestånd.

VAS-provkod:  NSE     
Remiss:           Klinisk Kemi 3 (Övriga analyser)
Provtagning:  

SST-rör 3,5 mL gul propp.
Centrifugeras inom 1 timma.
Serum hållbart 6 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kyla. Vid längre tids förvaring fryses serum. 

Referensintervall: 0-17 år:    Referensintervall saknas
  Vuxna: 0 - 17 µg/L
Pris:     455 kr
Analysfrekvens:   Dagligen
Analyserande labb: Varberg


Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94