S-Progesteron - nya referensintervall

Förändring fr.o.m. 17 november 2016

S-Progesteron – nya referensintervall

Metoden som används av Klinisk kemi Halland för att analysera S-Progesteron förändras och en justering av referensintervallen görs.

VAS-provkod: PROGES
Remiss: Klinisk Kemi 3 (Övriga analyser)
Provtagning: SST-rör 3,5 mL gul propp.
 
Referensintervall: Kvinnor:
  Follikelfas: 0,2 - 2,8 nmol/L
  Ovulationsfas:  0,4 - 38,0  nmol/L
  Lutealfas: 5,8 - 76,0  nmol/L
  Efter menopaus: <0,2 - 0,4  nmol/L
 
  Gravida kvinnor:
  1:a trimestern: 35,0 - 141,0  nmol/L
  2:a trimestern: 81,0 - 264,0  nmol/L
  3:e trimestern:  187,0 - 681,0  nmol/L
   
  Män:  <0,2 - 0,5  nmol/L
 
Pris: 78 kr
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Analyserande labb: Varberg

Vid frågor kontakta:
Överläkare Maria Held
Maria.Held@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 97