P-CKMB utgår ur Klinisk kemi Hallands analyssortiment

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161110

Förändring fr.o.m. 17 november 2016

P-CKMB (mass) kommer inte längre att koncentrationsbestämmas av Klinisk kemi Halland. För diagnostik av hjärtinfarkt rekommenderas Troponin T [1].

1. Thygesen, K., et al., Third universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol, 2012. 60(16): p. 1581-98.

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94