Rörfyllnad - S-Calciumjon och vB-blodgas etc

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161129-1

Klinisk kemi Halland har tidigare instruerat att rör till S-Calciumjon och vB-Blodgas etc ska fyllas till minst 2/3. Detta gäller inte längre. Provrören ska fyllas tills vakuum tar slut för korrekt analysresultat. Om rören inte är fyllda enligt anvisningarna lämnas inga analysresultat.

Rörfyllnad S-Calciumjon och S-Bikarbonat aktuellt

Rörfyllnad vB-Blodgas, B-Basöverskott och B-Bikarbonat standard

Vid frågor kontakta:

BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se 

Tfn 035-13 18 05