Calcium, fosfat och magnesium - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161129-2

 

Förändring fr.o.m. 9 december 2016

Referensintervallen för calcium, fosfat och magnesium justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

P-Calcium
0-9 dgr: 0,90 - 2,60   mmol/L
10 dgr-1 år: 2,25 - 2,75   mmol/L
2-11 år: 2,20 - 2,70   mmol/L
12-17 år: 2,10 - 2,55   mmol/L
Vuxna: 2,15 - 2,50   mmol/L

                                              

P-Fosfat
0-9 dgr: 1,5 - 2,9  mmol/L
10 dgr-2 år: 1,3 - 2,1  mmol/L
3-9 år:   1,0 - 1,9   mmol/L
10-15 år: 1,1 - 1,7  mmol/L
16-17 år: 0,8 - 1,4  mmol/L
Kvinnor: 0,8 - 1,5    mmol/L
Män:    
18-50 år:  0,7 - 1,6 mmol/L
≥51 år:  0,8 - 1,4    mmol/L

                                                                                                         

P-Magnesium
0-5 dgr: 0,62 - 0,91   mmol/L
6 dgr-4 mån: Referensintervall saknas
5 mån-17 år: 0,70 - 0,95   mmol/L
Vuxna: 0,70 - 0,95   mmol/L

                          

  

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94