P-Gentamicin - koncentrationsbestämningar görs enligt ordinarie rutin

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161130-1

Förändring fr.o.m. 5 december 2016

Tidigare har det meddelats att det fanns risk för falskt höga analysresultat vid mätning av P-Gentamicin i Halland. En metodjämförelse med laboratoriet i Lund har nu visat att så inte är fallet. Den halländska metoden fungerar bra och ger tillförlitliga mätresultat. Prov för analys av gentamicin hanteras därför som vanligt på laboratoriet och svarsresultat lämnas akut.

 

Vid frågor kontakta:

ST-läkare Hilda Hallander

Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94