Calciumjon, Natrium, Kalium och Klorid - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 161219

Calciumjon, Natrium, Kalium och Klorid - justerade referensintervall

Succesivt under vecka 51 med början den 22 december kommer referensintervallen för Calciumjon (aktuell och vid pH 7,4), Natrium, Kalium och Klorid justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

S/P-Calciumjon

0-1 dgr 1,06 - 1,34  mmol/L
 2-3 dgr 1,10 - 1,42 mmol/L
4-30 dgr 1,20 - 1,48  mmol/L
31-90 dgr 1,22 - 1,52  mmol/L
91-365 dgr 1,16 - 1,43 mmol/L
≥1 år 1,15 - 1,33  mmol/L

 

S/P-Calciumjon vid pH 7,4

0-1 dgr 1,06 - 1,34  mmol/L
 2-3 dgr 1,10 - 1,42 mmol/L
4-30 dgr 1,20 - 1,48  mmol/L
31-90 dgr 1,22 - 1,52  mmol/L
91-365 dgr 1,16 - 1,43 mmol/L
≥1 år 1,16 - 1,35  mmol/L

P-Natrium

Barn och vuxna: 137 - 145 mmol/L

P-Kalium

0-11 mån 3,3 - 5,8 mmol/L
≥1 år 3,8 - 4,9 mmol/L

P-Klorid

Barn och vuxna: 100 - 110 mmol/L


Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94