Prolaktin - ny enhet och nytt referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170109

Förändring fr.o.m. 16 januari 2017

Prolaktin - ny enhet och nytt referensintervall
S-Prolaktin kommer nu att rapporteras i enheten mIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för hormonanalyser i Sverige vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt:

• Koncentration uttryckt i mIE/L × 0,047 = Koncentration uttryckt i µg/L

Referensintervallet kommer att se ut på följande sätt:

S-Prolaktin

<6 mån:  Referensintervall saknas  
6 mån-1 år: 89 - 551 mIE/L
2-9 år: 85 - 403 mIE/L
10-17 år: 89 - 530 mIE/L
Kvinnor (ej gravida): 102 - 496 mIE/L
Män: 86 - 324 mIE/L

S-Prolaktin lågmolekylärt

0-17 år: Referensintervall saknas  
Kvinnor (ej gravida): 0 - 427  mIE/L
Män: 0 - 279 mIE/L

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94