Planerad driftstörning på Avd för Klinisk kemi Halmstad.

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170109


Förändring fr.o.m. vecka 2 2017

Planerad driftstörning på Avd för Klinisk kemi Halmstad.
- Risk för förlängda svarstider
- Kompletteringar/efterbeställningar bör undvikas

2017-01-11 driftsätter Avd för Klinisk kemi Halmstad nya instrument för allmän kemi och immunkemi. Samtidigt görs ombyggnationer för att installera ny automationsbana och detta leder till en temporär manuell hantering och tillfälliga arbetsrutiner på laboratoriet.

Tyvärr innebär detta att det vid hög efterfrågan finns risk för förlängda svarstider och starkt begränsade möjligheter att bistå med kompletteringar av nya analyser på rör som redan skickats till lab. Vi ber er att i möjligaste mån undvika kompletteringar samt ha förståelse för om provsvar dröjer vid driftsättningsdatum och veckorna därefter.

Vänligen sprid informationen inom din organisation. 

Vid frågor ang. driftstörningen, kontakta:
Driftledare Rut Bengtsson
Rut.Bengtsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 04

Klinisk kemi Halland 170104
Andreas Hillarp
Verksamhetschef