Uppdaterade protokoll för internkontroll

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170125-1

Protokollen för registrering av resultat av internkontroller från patientnära analysinstrument (HemoCue, Afinion, DCA Vantage, etc) är uppdaterade. Säkerställ att senaste version används via Klinisk kemi Hallands webbplats.

Vid frågor kontakta:
BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 05