Beställning av B-Neutrofila granulocyter

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi    

Förändring fr.o.m. 1 februari 2017

Beställning av B-Neutrofila granulocyter
Analysen är avsedd för uppföljning av kända patienter under pågående läkemedelsbehandling där neutrofila granulocyter är av särskilt intresse. Således kommer differentialräkning av den vita blodbilden inte att utföras och eventuella omogna celler, t ex blaster, rapporteras ej.

Denna nu gällande rutin är ett led i att harmonisera rapporteringen i hela länet. Rutinen gäller sedan tidigare på laboratorierna i Kungsbacka och Varberg och kommer således nu även gälla i Falkenberg och Halmstad.

  

Vid frågor kontakta:

Öl Tom Lundahl
Tom.Lundahl@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 10

Verksamhetschef Andreas Hillarp
Andreas.Hillarp@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 08