Glukostoleranstest (OGTT)

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170201

Glukostoleranstest (OGTT)
För patientnära utförande av undersökningen på vårdcentral, mottagning, avdelning etc. finns nu en regionövergripande vårdriktlinje ”Glukostoleranstest (OGTT)”. Den finns tillgänglig på Region Hallands intra-/extranät. Kassera alla äldre versioner av beskrivningen. Observera att glukostoleranstest på gravida endast ska utföras av Kvinnohälsovården Halland.

Länkar till dokumentet
Intranät: Glukostoleranstest (OGTT)
Extranät: Glukostoleranstest (OGTT)


Vid frågor kontakta:
BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 05