Kalium - korrigerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170306

Förändring fr.o.m. vecka 10 2017

Nytt referensintervall för vuxna och barn ≥1år införs succesivt under vecka 10 med början 6 mars.

Efter senaste justeringen av referensintervallet för P-Kalium hamnade ett orimligt stort antal patienter under den nedre referensintervallsgränsen med risk att klassas som hypokalemiska. Detta har observerats av flera vårdgivare, vilket vi är tacksamma för.

Klinisk kemi har krav att regelbundet uppdatera våra referensintervall för att överensstämma med vad som anges i aktuella referensintervallstudier och läroböcker. Varje laboratorium ansvarar för att sätta sina egna gränser. Referensintervallet för P-Kalium vid förra justeringen var underbyggt av en studie som olyckligt nog inte överensstämde med förhållandena i Halland.

Vi ber om ert överseende och hoppas på att dessa justeringar inte ställt till med alltför mycket bekymmer.

Referensintervallet kommer att se ut på följande sätt:

P-Kalium

0-11 mån:  3,3 - 5,8 mmol/L
Vuxna och barn ≥1år: 3,5 - 4,7 mmol/L

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12