B-Malaria snabbtest

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170428

Förändring fr.o.m. 2 maj 2017

B-Malaria snabbtest kommer nu även utföras vid Avd för Klinisk kemi i Varberg. Analysen har sedan tidigare utförts i Halmstad.
Observera att beställaren alltid ska kontakta Infektionsklinikens bakjour vid beställning av B-Malaria, söks via växeln.

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12