Folat - korrigerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170512

Förändring fr.o.m. 17 maj 2017

Den nu befintliga metoden togs i drift den 14 juni 2016. Metoden ger lägre resultat jämfört med tidigare metod för S-Folat. Den nedre referensintervallsgränsen var tyvärr för hög vid driftsättningen. Vi sänker nu nedre referensintervallsgränsen.

Referensintervallet kommer att se ut på följande sätt:

<1 år: Referensintervall saknas
1-17 år: >6,5 nmol/L
Vuxna:  >6,5 nmol/L

Vid frågor kontakta:

Öl Tom Lundahl
Tom.Lundahl@regionhalland.se
Tfn 0340-48 17 93