Planerad driftstörning på Avd för Klinisk kemi Varberg

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170515    

Förändring fr.o.m. vecka 20 2017

Risk för förlängda svarstider

2017-05-17 driftsätter Avd för Klinisk kemi Varberg nya instrument för allmän kemi och immunkemi. Samtidigt görs ombyggnationer för att installera automationsbana till hösten och detta leder till tillfälliga arbetsrutiner på laboratoriet.

Installation och utbyte av kritisk utrustning innebär minskad produktionskapacitet och ökad sårbarhet med risk för tillfälliga driftstopp.
Detta innebär att det finns risk för förlängda svarstider och vi ber er därför ha förståelse för om provsvar dröjer vid driftsättningsdatum och veckorna därefter.

På grund av ombyggnationsarbete kommer det även krävas planerade driftstopp.
Från 08.30 till ca 12.00 onsdagen den 7 juni kommer inte instrument för allmän kemi och immunkemi vara i drift, reservrutiner kommer att aktiveras.

Vänligen sprid informationen inom din organisation. 

 

Vid frågor angående driftstörningen, kontakta:
Avdelningschef Eva Alm
Eva.Alm@regionhalland.se
Tfn 0340-48 14 21

Driftledare Rut Bengtsson
Rut.Bengtsson@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 04

 

Klinisk kemi Halland 170515
Andreas Hillarp
Verksamhetschef