Pleuravätska-pH

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170613

Förändring fr.o.m. 13 juni 2017

Pleuravätska-pH
pH i pleuravätska (Plv-pH) analyseras sedan tidigare på ett av Klinisk kemis blodgasinstrument i Halmstad. Nu finns metoden även tillgänglig på laboratoriet i Varberg.

Vid frågor kontakta:
Överläkare Maria Held
Maria.Held@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 97