Korrigering av P-Kreatininnivån i Halmstad

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 170717

Förändring fr.o.m. 12 juli 2017

Korrigering av P-Kreatininnivån i Halmstad

Ett instrumentbyte på laboratoriet i Halmstad i början av året har resulterat i ett nivåskift uppåt för P-Kreatinin. Inget motsvarande nivåskift ses i Varberg. För att säkerställa en korrekt skattning av GFR och för att harmonisera P-Kreatininresultaten i länet sker fr.o.m. 2017-07-12 en matematisk korrigering av resultat från Halmstad.

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94