Justering av referensintervall för S-IgE Allergianalyser och S-IgE total samt justering av terminologin

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 171110

Förändring fr.o.m. vecka 46 2017

Justering av referensintervall för S-IgE Allergianalyser och S-IgE total samt justering av terminologin
Med början 2017-11-16 kommer referensvärden och terminologin för våra allergianalyser att ändras successivt.

Nedan ses den gamla och nya benämningen på analyserna:

Gammal: IgE allergenspecifika antikroppar                                    
Ny: IgE antikroppar, allergenspecifika
 
Gammal: IgE rekombinant allergenspecifika antikroppar       
Ny: IgE antikroppar, allergena komponenter

Gammal: IgE allergenspecifik antikroppspanel                               
Ny: IgE antikroppar, allergenmixar

Gammal: IgE luftburna allergen, översikt (Phadiatop)            
Ny: IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop)

Det som tidigare kallades Paneler kommer nu istället att kallas Mixar.

Referensintervallet för specifikt IgE mot enskilda allergen och allergena komponenter kommer att justeras från <0,35 kU/L till <0,10 kU/L.

För allergenmixar är referensvärdet fortfarande <0,35 kU/L och för inhalationsallergenmix (Phadiatop) är referensvärdet fortfarande <0,35 PAU/L.

Förändringen genomförs eftersom gällande metods (ImmunoCAP-teknologi) kvantifieringsgräns av specifikt IgE är 0,10 kU/L. Kvantifieringsgränsen 0,35 kU/L härstammar från den gamla RAST-teknologin.

En mindre justering av referensintervallet för S-IgE total kommer också att göras. Detta för att stämma överens med referenslitteraturen. Referensintervallet kommer att se ut som nedan:

Ålder

Geometriskt medelvärde

+1 SD
  (kU/L) (kU/L)
6 veckor: 0,6 2,3
3 mån: 1,0 4,1
6 mån: 1,8 7,3
9 mån: 2,6  10
 1 år:  3,2  13
Ålder

Geometriskt medelvärde

+1 SD
  (kU/L) (kU/L)
2 år: 5,7 23
3 år: 8,0 32
4 år: 10 40
5 år: 12 48
6 år: 14 56
7 år: 16 63
8 år: 18 71
9 år: 20 78
10 år: 22 85

  Efter toppvärdet vid 10 års ålder sjunker totala IgE-nivåerna i serum och når vuxenvärden.

Ålder

Geometriskt medelvärde

+2 SD
  (kU/L) (kU/L)
Vuxna 13,2 114

 Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12