P-ALP – Nytt referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 171120

Förändring fr.o.m. 21 november 2017

P-ALP – Nytt referensintervall
Referensintervallet för P-ALP justeras på grund av en ny referensmetod som ger något högre värden.

Det nya referensintervallet ser ut som nedan:

P-ALP

<6 mån: 2,5 - 10,0 µkat/L
6 mån-1 år: 1,9 - 8,3 µkat/L
2-8 år:  2,0 - 5,0 µkat/L
9-14 år: 1,4 - 8,7 µkat/L
Flickor 15-17 år: 0,7 - 4,0 µkat/L
Pojkar 15-17 år: 1,2 - 5,6  µkat/L
Vuxna: 0,7 - 1,9 µkat/L

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12