HDL-Kolesterol - ändrat referensintervall för barn

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 171212

Förändring fr.o.m. 13 december 2017

HDL-Kolesterol - ändrat referensintervall för barn
Barnreferensintervallet för P-HDL-Kolesterol justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:
 

​0-5 mån: ​Referensintervall saknas mmol/L
​6 mån-8 år: 0,7 - 1,6 mmol/L
​9-17 år: 0,8 - 1,9 mmol/L

Referensintervallet för vuxna förblir oförändrat:

​Kvinnor: 1,0 - 2,7 mmol/L
​Män:  ​0,8 - 2,1 mmol/L

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom föreligger vid värden <1,0 mmol/L för män och <1,3 mmol/L för kvinnor.
 
Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94