Indragna allergianalyser

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 171220

Indragna test för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6, Amoxicilloyl

Reducerad stabilitet har konstaterats för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6, Amoxicilloyl. Detta kan resultera i falskt negativa testresultat, d.v.s. resultat under analysens kvantifieringsgräns (0,10 kU/L) för lågt positiva prover. Analysresultat över kvantifieringsgränsen påverkas endast genom att ge ett lägre resultat än det verkliga värdet. Företaget återkallar således dessa tester och därför kan de för tillfället inte analyseras av Klinisk kemi i Halmstad.

Då även andra laboratorier har samma problem har vi inte möjlighet att skicka proverna för analys någon annanstans. Prover som eventuellt ändå anländer till laboratoriet kommer dock att sparas och analyseras så fort företaget ger klartecken till detta.

 

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12