Apo A1 och Apo B - justerat referensintervall

Laboratoriet informerar- Klinisk kemi 180115

Förändring fr.o.m. 18 januari 2018

Apo A1 och Apo B - justerat referensintervall
Referensintervallen för Apolipoprotein A1 och B justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

P-Apo A1      
  0-17 år: Referensintervall saknas  
  Kvinnor: 1,08 - 2,25 g/L
  Män: 1,04 - 2,02 g/L
P-Apo B      
  0-17 år: Referensintervall saknas  
  Kvinnor:  0,60 - 1,17 g/L
  Män:  0,66 - 1,33 g/L

Kvoten Apo B/Apo A1
En kvot >0,8 för män och >0,7 för kvinnor indikerar en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94