Kindskrap utgår som alternativ provtagningsmetod vid DNA-analys

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

 Förändring fr.o.m. 31 januari 2018

 Kindskrap som alternativ provtagningsmetod till blodprov utgår, vid beställning av DNA-analys.

Berörda analyser:

DNA Apolipoprotein E (ApoE) genotyp

DNA Faktor II (FII) genotyp

DNA Faktor V (FV) genotyp

DNA Hemokromatos (HFE) genotyp

DNA HLA-B27 typning

DNA Laktosintolerans (LTC) genotyp

 

Patienter som erhållit blodtransfusion kan ha rester kvar av blodgivarens DNA. Vänta med provtagning minst 48 timmar.

Patienter som är benmärgstransplanterade har leukocyter i sitt blod som kommer från donatorn. Om analysen baseras på ett blodprov från dessa patienter kan en genotypbestämning bli felaktig. I förekommande fall bör därför även ett kindskrap (buccalskrap) tas utöver blodprov. Beställare av kindskrap hänvisas till Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för provtagning och analys.

  

 

Vid frågor kontakta:

Överläkare Maria Held

Maria.Held@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 97