Utbildning i preanalytisk hantering och provhantering

Klinisk kemi Halland inbjuder till utbildning i Preanalytisk hantering / Provhantering

Det är viktigt att provsvar från laboratorierna är korrekta eftersom de ger vägledning till diagnos och behandling av den enskilda patienten. Provet som analyseras på laboratoriet ska återspegla hur förhållandet var hos patienten när provet togs. Hur provtagningen är utförd har stor inverkan på om resultatet blir rättvisande.

I utbildningen går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vid provtagning och transport av prover till laboratoriet. Det är ett bra tillfälle att repetera föreskrifter och ta del av nyheter.

Utbildningen riktar sig till all personal som arbetar med blodprovtagning i sluten- och närsjukvård inom Region Halland, Vårdval Halland samt Hemsjukvården i Halland.

Föreläsare:
Martin Samuelsson, BMA/Instruktör, Klinisk kemi Halland
Martin Masla, Account Manager, Becton Dickinson AB

Kostnad:
Ingen avgift debiteras för utbildningen.

När:
Utbildningen hålls vid två tillfällen per utbildningsdag, 10:00-11:30 samt 13:00-14:30.
Obs! Hyltebruk 10:00-11:30 samt 13:30-15:00.

Ort     Datum                                   Lokal
Falkenberg        Tisdag 24 april                   Åbrinken, Vårdcentralen Falkenberg, ingång D
     
Halmstad    Tisdag 6 mars                    Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad
  Onsdag 14 mars            Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad
  Tisdag 20 mars                  Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad
  Tisdag 27 mars           Ankaret, Hallands sjukhus Halmstad
     
Hyltebruk   Onsdag 11 april                 Personalrum våning 2, Vårdcentralen Hyltebruk
     
Kungsbacka    Onsdag 21 mars                Tjolöholm, Hallands sjukhus Kungsbacka
     
Laholm  Fredag 27 april                  Svanen, Stadshuset, entréplan
     
Varberg Torsdag 15 mars               Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg
  Tisdag 10 april                   Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg                

Anmälan
Anmäl deltagare via e-post till martin.samuelsson@regionhalland.se.
Ange aktuellt utbildningstillfälle med ort, datum och tid.