Pt-laktostolerans utgår

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180221

Förändring fr.o.m. vecka 9 2018

Pt-laktostolerans utgår
Funktionsundersökningen Pt-laktostolerans utgår på grund av bristande efterfrågan. För diagnostik av laktosintolerans rekommenderas istället analysen DNA Laktostolerans genotyp alternativt en laktosprovokation.


Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94