TSH, fT3, fT4 och TPO-antikroppar - justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180306

Förändring fr.o.m. vecka 11 2018

TSH, fT3, fT4 och TPO-antikroppar - justerade referensintervall
Referensintervallen för TSH, fT3, fT4 och TPO-antikroppar justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier.
Efter förändringen ser de ut på följande sätt:

P-TSH      
  0-3 dgr: Ref.int saknas mIE/L
  4 dgr-5 mån: 0,84 - 6,1 mIE/L
  6 mån-13 år: 0,81 - 5,3 mIE/L
  14-18 år: 0,51 - 4,3 mIE/L
  Vuxna: 0,30 - 3,7 mIE/L
Gravida:     mIE/L
  Trimester 1: 0,10 - 3,70 mIE/L
  Trimester 2: 0,20 - 3,70 mIE/L
  Trimester 3: 0,30 - 3,70 mIE/L
P-T3, fritt      
  0-6 dgr: 2,7 - 9,7 pmol/L
  7 dgr-3 mån: 3,0 - 9,3 pmol/L
  4-11 mån: 3,3 - 9,0 pmol/L
  1-5 år: 3,7 - 8,5 pmol/L
  6-10 år: 3,9 - 8,0 pmol/L
  11-19 år: 3,9 - 7,7 pmol/L
  Vuxna: 3,1 - 6,3 pmol/L
Gravida:      
  Trimester 1: 3,8 - 6,0 pmol/L
  Trimester 2: 3,2 - 5,5 pmol/L
  Trimester 3: 3,1 - 5,0 pmol/L
P-T4, fritt      
  0-6 dgr: 11 - 32 pmol/L
  7 dgr-3 mån: 12 - 28 pmol/L
  4-11 mån: 12 - 26 pmol/L
  1-5 år: 12 - 23 pmol/L
  6-10 år: 13 - 22 pmol/L
  11-19 år: 13 - 21 pmol/L
  Vuxna: 12 - 22  
Gravida:      
  Trimester 1: 12 - 20 pmol/L
  Trimester 2: 10 - 17 pmol/L
  Trimester 3: 8 - 16 pmol/L
S-TPO-ak      
  Alla åldrar: 0 - 34 kIU/L

Vid frågor kontakta:
Överläkare Tom Lundahl
Tom.Lundahl@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 10