Hb, fritt - utgår ur analyssortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180321

Förändring fr.o.m. 22 mars 2018

Hb, fritt - utgår ur analyssortimentet
Analysen P-Hb, fritt utgår på grund av bristande efterfrågan.


Vid frågor kontakta:
ST-läkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94