Klinisk kemi Halmstad - ett telefonnummer dygnet runt

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180531

Förändring fr.o.m. 7 juni 2018

Klinisk kemi Halmstad - ett telefonnummer dygnet runt
Klinisk kemi Halmstad nås på telefonnummer 035-13 18 00 dygnet runt alla dagar i veckan.
Under en övergångsperiod kommer det nuvarande telefonnumret 035-13 18 01 (jourtid) att kopplas vidare till 035-13 18 00 via telefonist.

 

Vid frågor kontakta:
Avdelningschef Peter Nemeczek
Peter.Nemeczek@regionhalland.se
Tfn 035-13 15 72