F-Calprotektin - försenade provsvar

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180704

På grund av tekniska problem kan för tillfället inte F-Calprotektin analyseras. Analysen beräknas åter vara i drift måndag 2018-07-16. Prov som kommer till laboratoriet fryses och analyseras när de tekniska problemen är lösta.

 

Vid frågor kontakta:

Sjukhuskemist Théres Jägerbrink Telemo

Theres.Jagerbrink-Telemo@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 11