P-Mykofenolat - ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180717Förändring fr.o.m. 23 juli 2018

P-Mykofenolat som tidigare skickats till Labmedicin Skåne för analys utförs nu vid Avd för Klinisk kemi Halmstad. Samma provtagningsföreskrifter som tidigare gäller.

 

VAS-provkod:    MYKOF
Remiss:    Klinisk Kemi 2 (kommentarsfältet)
Provtagning:   EDTA-rör (K2E), 3 mL lila propp.
Centrifugeras inom 4 timmar.
Avskild plasma fryses.
Referensintervall:   Anges ej (för terapeutiska riktlinjer se FASS)
Pris:    220 kr
Analysfrekvens: 2 ggr/v

                                                    

Vid frågor kontakta:

Specialistläkare Jan Miller

Jan.Miller@regionhalland.se

Tfn 035-13 15 85