Återinförande av ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 180822

I december 2017 återkallade företaget ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl pga reducerad stabilitet.

Nu är problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdat och analysen är därmed åter tillgänglig.

För ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl har man inte kunnat fastställa en ny stabilitet än vilket gör att företaget för närvarande inte har något datum för återinförande.

I de fall prover för analys av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl anländer till laboratoriet kommer de att sparas och analyseras så fort företaget ger klartecken.

Företaget anger även att ett resultat > 0,1 kU/L för antingen ImmunoCAP allergen c1 Penicillolyl G, c2 Penicillolyl V eller c6 Amoxicilloyl indikerar en hög sannolikhet för sensitisering mot c5 eftersom dessa är strukturellt lika antibiotika. Således kan analys av dessa vara ett substitut för den tillfälliga avsaknaden av c5. Var god se bifogat informationsblad.

Customer letter (PDF-dokument, 349 kB)

Vid frågor kontakta:
ST-läkare Annika Strand
Annika.strand@regionhalland.se
Tfn 035-131812