Åldersanpassade beslutsgränser för D-dimer

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 181025

Förändring fr.o.m. 2 november 2018

Åldersanpassade beslutsgränser för D-dimer
Beslutsgränsen för D-dimer för patienter över 50 år kommer att vara:
< [0,01 x patientens ålder] (upp till 98 år) mg/L FEU.
Denna beslutsgräns har i flera studier visat sig öka den diagnostiska prestandan vid venös trombos med en minskning av antalet falskt positiva resultat (1-3). Beslutsgränsen kommer även fortsättningsvis att rapporteras som ett referensintervall, d.v.s. resultat över beslutsgränsen rödmarkeras i VAS. Användning av D-dimer på barn är mindre välstuderat än för vuxna men de data som finns talar emot att barn behöver en särskild beslutsgräns (4-5). Såhär ser de nya beslutsgränserna ut:

Ålder
(år)
Beslutsgräns
(mg/L FEU)
<51 <0,50
51 <0,51
52 <0,52
75 <0,75
98 <0,98
99 <0,98
100 <0,98

1. Schouten HJ et al, Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013 May 3;346:f2492.
2. Righini M et al, Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA. 2014 Mar 19;311(11):1117-24
3. Farm M et al, Age-adjusted D-dimer cut-off leads to more efficient diagnosis of venous thromboembolism in the emergency department: a comparison of four assays. J Thromb Haemost. 2018 May;16(5):866-875.
4. Appel IM et al, Age dependency of coagulation parameters during childhood and puberty. J Thromb Haemost. 2012 Nov;10(11):2254-63.
5. Monagle P et al, Developmental haemostasis. Impact for clinical haemostasis laboratories. Thromb Haemost. 2006 Feb;95(2):362-72.

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94