Aldosteron - ny metod som analyseras i serum

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring fr.o.m. 21 februari 2019

På grund av ny analysmetod för Aldosteron ändrar Region Skåne provtagningsrör till SST-rör (gul propp). Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin kommer fortfarande svar på Aldosteron/Renin-kvot erhållas. Det ska då tas både ett SST-rör (gul propp) för Aldosteron och ett EDTA-rör (lila propp) för Renin. Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin i VAS kommer fortsättningsvis två etiketter skrivas ut.

 

Referensintervallen förändras, se Information från Region Skåne.

För ytterligare provtagningsanvisningar, se Analysförteckning.

 

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 18 05