S-Folat - nytt referensintervall och förändrad hållbarhet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring fr.o.m. 15 december 2015

S-Folat - nytt referensintervall och förändrad hållbarhet

Referensintervallet för folat hos barn ändras för att bättre stämma med de referensintervallstudier som gjorts och kommer att se ut på följande sätt:

 

 0-1 år:        15,3   -   51,2 nmol/L
2-3 år:  4,8   -   34,8  nmol/L
4-11 år:  3,3   -   26,9   nmol/L
12-17 år:  1,7   -   16,1   nmol/L

       

För vuxna gäller oförändrat: 10,4  -  42,4   nmol/L

 

Serum i SST-rör för folatanalys är hållbart i 48 timmar vid förvaring i kyla.

Om provet inte når laboratoriet inom denna tidsperiod måste det avskiljas och frysas.

Provet får tina under transporten till laboratoriet.

 

 

Klinisk kemi Halland

Andreas Hillarp

Verksamhetschef