Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2006

Förändringar fr o m 13 mars 2006

 

P-Kreatinin - nytt referensintervall

S-Prolaktin - nytt referensintervall

P-PK - justering av larmgräns

Pt-Iohexolclearance - ändrad dosering

S-IgG subklasser - nytt referensintervall

S-CRP utgår ur S-Proteinprofil

S-Interleukin 8 (IL-8) - ny analys

Bikarbonat, aktuellt - nytt provtagningsrör

Information finns i PDF-dokument till höger