Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 1 2008

Nya öppettider för laboratoriets provtagningsenhet i Varberg  

Från och med den 1 mars 2008 kommer våra öppettider för provtagning att vara

Måndag-torsdag   07:15-15:30

Fredag                   07:15-13:00