Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2005

Förändringar fr o m 18 april 2005

 

Ny genetisk analys för diagnostik av laktosintolerans

Viktig rekommendation angående F-Hb

S-TRAK (TSH-receptor autoantikroppar), ny analys

S-C-peptid, ny analys

Byte av provtagningsrör till P-Homocystein och P-Metylmalonat

S-NT-proBNP vid hjärtsviktsdiagnostik i Primärvården Halland

LD-isoenzymer utgår

U-Sediment

P-Antitrombin

Ny rutin från Blodcentralen

Reviderade priser

Information finns i PDF-dokument till höger