Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2006

Förändringar fr o m 15 maj 2006

 

P-Calcium - ändrat referensintervall, enligt NORIP

 P-Apo A1, Apo B och kvoten P-Apo B/P-Apo A1 - nya metoder

S-IGF 1 och S-IGFBP 3 - nya metoder

P-Myoglobin - ändrat referensintervall

Hantering av vacutainer- och microtainerrör efter provtagning

Hjärtmarkörer - nytt provtagningsrör

U-Sediment 

Information finns i PDF-dokument till höger