Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2007

Förändringar fr o m 1 februari 2007

 

Uppskattning av GFR införs för att tidigare upptäcka nedsatt njurfunktion

B-Ret-He - ny analys

P-PK – justering av larmgräns

Mer information finns i PDF-dokument till höger.