Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 2 2008

Förändringar från och med 11 februari 2008

 

Nytt referensintervall för P-APT-tid

Nya beslutsgränser för P-NT-proBNP

S-Folat och S-Kobalamin analyseras nu även i Varberg

AKUT-märkning

Beställare uppmanas till restriktivitet avseende tilläggsbeställningar

Nedläggning av Ledvätske-Albumin

Mer information finns i PDF-dokument till höger