Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 3 2008

Förändring from 25 april 2008

 

Ciklosporin, ny metod

Missbruksanalyser

F-Hb, ny test

HbA1c, kapillärt

Information finns i PDF-dokument till höger