Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 4 2007

Förändringar fr o m 25 maj 2007

 

Alla erytrocytkoncentrat blir leukocytbefriade

Ny rutin för BAS-test för Blodcentralen i Halmstad

Mer information finns i PDF-dokument till höger.