Laboratoriet informerar - Klinisk kemi Nr 5 2007

Förändringar fr o m 17 september 2007

 

TPMT, tre nya metoder för bestämning av enzymaktivitet, metaboliter och genotyp

B-Tacrolimus – ny analysmetod

S-IgE allergenspecifika antikroppar –- förbättrad analyskänslighet

S-IgA <0,07 g/L – ny rutin

B-SR – ny mätenhet

Pt-GFR (Iohexol) norm

Mer information finns i PDF-dokument till höger.